Strömbrytarpanelen under jalusiluckan i mottkonsolen har nu bytts ut mot version två. Sex strömbrytare har nu blivit 11 till antalet och panelen är belyst med 10 gröna lysdioder.