Under våren byggdes ett nytt golv till bagaget. Detta används enbart vid utställning. Tanken med är att knyta an till de gamla båtbyggartraditionerna här hemma på Orust.
Pusslandet med kompassrosen har börjat.
Inpassning av furulisterna påbörjade.
Här har vi hoppat fram lite och nu är både furulisterna och all mahogny på plats.
Premiärvisningen blev på årets upplaga av Rättviksträffen.