Nej, jag hade inte något 12-voltsuttag från början. Detta är inköpt från skroten. Det finns en markering på baksidan panelen så det är "bara" att borra upp ett hål och skruva fast uttaget. En fördragen kabel hittade jag fasttejpad i ett kablage bakom panelen. 15-20 minuters arbete och sedan var det klart!

 

Med denna konverter kan jag nu ansluta en 230-voltsförbrukare.