Kontoret med mobil-handsfree, inkl. sekretesslur, och den suveräna lilla GPS:en uppe till vänster med alla fartkamerornas positioner inlagda.