Med ett sk. "fiskben" lossar du täcklocket på dörrhandtaget. Börja som på bilden och bänd försiktigt loss locket.

 

När locket lossnat i underkant tar du och lirkar loss det helt.

 

Lossa därefter skruvarna (Torx 25) som finns inne i det båda markerade hålen.

 

Bänd FÖRSIKTIGT loss kåpan på insidan vid backspegeln. Dom tre runda hållarna går VÄLDIGT lätt sönder.

 

Därefter är det dags att lossa de 8 clipsen runt dörrpanelens kant. Detta gör du genom att med en liten radioskruvmejsel trycka in centrum på clipset. Bänd försiktigt loss panelen med ett fiskben och lirka lossa alla clipsen från panelen.

 

Så här ser clipsen ut när du tagit loss dom. Den lilla centrumtappen måste tryckas in helt men hamnar inne i "kapseln". Den försvinner alltså inte in när du trycker in den. Ganska smart lösning!

 

Dela på clipset.

 

Här ser du de tre delarna clipset består av.

 

Montera ihop clipset igen. Se till att vända centrumtappen på rätt håll och stick in den en liten bit i hålet igen.

 

Har du gjort rätt ser clipset ut så här och är nu klart att återmonteras. Hur clipset är konstruerat finns inte beskrivet i Volvos monteringsanvisningar.

 

Nu är det dags att lossa dörrpanelen. Detta gör du genom att försiktigt lyfta uppåt i panels båda kortändar. Ta det försiktigt så att du inte bryter sönder panelen i ovankant då den kan sitta fast ganska bra. Panelen "hänger" på en kant så du ska föra panelen uppåt längs rutan.

I monteringsanvisningarna står det att du sedan skall koppla lossa alla kontakter och dörröppnarvajern. Detta är helt onödigt då du bara håller panelen med ena handen och lossar kontakten med den andra. Därefter kan du hänga panelen på plats igen "på lösen". Se nästa bild.

 

Lossa muttern som håller backspegeln (håll hela tiden i spegeln med ena handen) och trä igenom kontakten.

 

Följ Volvos anvisningar om hur du lossar spegelglaset. VAR FÖRSIKTIG!

 

Notera hur det båda kablarna är anslutna. Den ena är helsvart och den andra har en gråvit markeringsrand. Kablarna kan sitta ordentligt hårt fast så var försiktig när du lossar dom.

INNAN du nu fortsätter så lossar du den lackade kåpan från spegelhuset så att du inte repar lacken. Följ monteringsanvisningarna för hur du gör detta.

 

Lossa skruven (Torx 10) som sitter i spegelmotorns centrum och lossa motorn. Se monteringsanvisningarna hur du gör detta. Även i detta moment gäller det att vara försiktig. Notera också hur kablarna är lagda inne i spegelhuset så att du kan göra likadant när du monterar ihop den nya spegeln.

 

Du måste flytta över blinkershuset till den nya spegeln. Detta står det inget om i monteringsanvisningarna. Du böjer FÖRSIKTIGT ner spärren och "svänger" ut blinkershuset ur fästet. Se även nästa bild.

 

 

Den här lilla kontakten skall kopplas isär och kabeln med sin givare flyttas över till den nya spegeln. Inte heller det här finns medtaget i monteringsanvisningarna! Det var nära att jag missade den här lilla kabeln på grund av det. Återigen, notera kabelns placering i spegelhuset.

 

Den här lilla "gynnaren" är det du skall lossa. Det syns dåligt på bilden men givaren är intryckt i hålet från insidan spegelhuset. Med en mycket tunn skruvmejsel kan man via de båda hålen hålla in en liten spärrvinge på varje sida och lyfta upp givaren ur hålet. Titta noga och lirka försiktigt i givaren så ser du hur den sitter fast.

 

Den ena spärrvingen döljs av den blåsvarta kabeln och den andra är det som ser ut som en ljus prick ovanför det vänstra hålet.

 

Du måste även flytta över den svarta kåpan som sitter på undersidan av spegelarmen. Spegeln måste vara i "infällt" läge och kåpan sitter fast i två hakar under gummitätningen. Inte heller det här står i monteringsanvisningen.

 

Lirka lossa gummitätningen och flytta över den till den nya spegeln.

 

Nu återmonterar du delarna i den nya backspegeln.

 

  1. Först den lilla givaren på spegelhusets undersida då dess kabel skall ligga under spegelmotorn. Glöm inte att också koppla ihop kontakten.

  2. Tryck in blinklampan i blinkershuset och "vrid" fast blinkershuset i spegelhuset.

  3. Tryck in lampan till markbekysningen i den medföljande hållaren och klicka fast den på undersidan spegelhuset.

  4. Koppla och klicka fast spegelmotorn. Glöm inte att också skruva fast centrumskruven.

  5. Kolla så att du fått dit alla delar riktigt och att inga kablar riskerar att komma i kläm eller fastna i något.

  6. Anslut det båda kablarna till spegelglaset, styr ner det båda vita plaststyrningarn i sina hål och klicka fast glaset.

  7. Sist sätter du fast ytterkåpan. Stick ner tapparna i underkant först och tryck sedan in den i ovankant.

 

Har du gjort rätt så ska du nu kunna skruva fast den nya backspegeln på bilen och återmontera dörrpanelen.

TIPS! Använd fiskbenet när du skall trycka in clipsens centrumtapp då denna är TRÖG att trycka in. Blir nog "aj-aj" i tummen annars.

 

OBS! Skulle du ha otur kan du också ha råkat ut för detta:

Har du en av dom sista V70 Classic så skall du kontrollera att du har samtliga kablar som krävs i dörrens kablage. Ett fåtal bilar, jag känner till två bilar förutom min, har fått felbyggda kablage i dörrarna. Kabeln för just infällningsfunktionen saknas.

Saknas den här kabeln så händer ingenting när du trycker på knappen för att fälla in/ut backspeglarna trots felfri montering och nedladdad mjukvara. Dock sätter DDM (dörrmodulen i förardörren) en felkod som säger att "signal saknas" och backspegelknapparna i förardörren slutar att fungera. För att lösa detta behövs dels att felkoden nollas, backspegelmjukvaran laddas ner igen samt att den saknade kabeln monteras in.

Kabeln för elinfällningen skall sitta i position 14 i den kontakt du ansluter backspegeln till (se bild nedan) och går sedan till dörrmodulens gröna kontakt i position 29. Detta gäller för båda dörrarna! Kabeln finns att beställa och har art.nr. 30724418. Då bilen/dörrkablaget är felbyggt från fabrik skall du naturligtvis få detta på garantin. Även inmonteringen.

Efter att dessa båda kablar blivit inmonterade i mina dörrar fungerade infällningen perfekt!

 

Sannolikt är du inte drabbad och detta problem gäller alltså enbart V70 Classic och då troligtvis bara bland bilar byggda efter semestern 2007.

 

Från bildens högra sida kommer kablarna från backspegeln. Den grå kabeln är för elinfällningen. På motsvarande plats i dörrkablaget var det tomt i min bil! Är de det på din bil också så behöver du kabeln jag skriver om ovan.

 

 

Följ sedan monteringsanvisningen och montera din knapp i ledigt uttag. Finns det ingen ledig plats har du antingen på tok för mycket utrustning i bilen eller som jag, en panel med bara tre knapp-platser. Byt i så fall panel mot en med fler platser.

 

Har du kommit så här långt är det bara att boka tid på verkstaden för att få mjukvaran nedladdad. Du kan naturligtvis ställa in backspeglarna, och även uppvärmningen fungerar som vanligt, även utan ny mjukvara. Infällningen fungerar dock inte utan den nya mjukvaran.

 

Har du tillgång till digitalkamera kan den vara ett utmärkt hjälpmedel för att dokumentera hur kablarna är dragna i spegelhuset. Fotografera allt eftersom du plockar isär den gamla backspegeln så kan du sedan "titta baklänges" på bilderna när du sätter ihop den nya.

 

Detta mektips skall bara ses som ett komplement till Volvos monteringsanvisningar och jag tar inget som helst ansvar för eventuella skador på dina backspeglar. Hela backspegelbytet kräver försiktighet, till och med STOR försiktighet, då det är många små/sköra detaljer inuti spegelhuset.

 

Lycka till!